36 χρόνια τώρα, τυπώσαμε τα πάντα με κάθε τρόπο!

1977: ο Δημήτρης Κυρκιλής ξεκινάει την κατασκευή σφραγίδων και καρτών επιγραφών στο κέντρο της Αθήνας οι κάσες με τα μικροσκοπικά τυπογραφικά στοιχεία τα λάστιχα ο γύψος τα καλούπια τα μέταλλα οι επιγραφές το χαρτί...

2022:  την εταιρεία τώρα την συνεχίζουν και εξελίσσουν ο Παναγιώτης και Ιωάννης Χριστόπουλος σε νέο επαγγελματικό χώρο με επενδύσεις σε σύγχρονους Η/Υ, μηχανήματα εκτυπώσεων solvent and uv large format printers, τυπογραφικών εργασιών με digital printers, επιγραφών με laser printer, και σφραγίδων για να προσφέρουν πάντα ποιοτικό και βέλτιστο αποτέλεσμα σε κάθε εργασία που αναλαμβάνουν ….